Frontpage zomer

Verkeersregels

We geven een overzicht van enkele basisregels en van belangrijke regels die afwijken van de Nederlandse verkeersregels. Veel regels zijn hetzelfde in Nederland en Duitsland.

Afstand houden

 • Wat is de juiste minimumafstand tussen jezelf en je voorligger? Deel de snelheid waarmee je rijdt door twee. Stel je rijdt 80 km/u dan moet je ten minste 40 meter afstand houden. In Duitsland is dit bekend als de “halber Tacho”. Ongeacht je snelheid heb je omgerekend in tijd een afstand van 1,8 seconde. Is het glad, heb je slecht zicht of is er een slecht wegdek dan moet je een nog grotere afstand bewaren.
 • De halber Tacho regel is belangrijk in Duitsland en de politie treedt streng op als je deze regel overtreedt. Je kunt al een boete krijgen als je iets minder dan een halber Tacho afstand houdt. 

Flitspalen en boetes
Net zoals in andere landen zoals Frankrijk mag je in Duitsland geen apparaten gebruiken die flitspalen melden. De applicatie of software moet geheel verwijderd worden omdat het in bezit hebben hiervan al strafbaar is. Dus je telefoon uitzetten en wegleggen is niet genoeg. Houd de veelvuldig wisselende snelheidsregels goed in de gaten zoals van 90 km/u naar 70 km/u, of van 50 km/u naar 30 km/u. Gezien de situatie op de weg en de omgeving zijn ze niet altijd even voorspelbaar. De boetes voor verkeersovertredingen worden verdubbeld bij wegwerkzaamheden.

Filerijden

 • In Nederland hebben we sinds een aantal jaren de regel dat als er een file is op de auto(snel)weg het verplicht is om de middendoorgang vrij te maken. In Duitsland heet dat de Rettungsgasse en is dit ook verplicht. Je moet dan zoveel mogelijk links of rechts rijden om genoeg ruimte in het midden te maken voor de hulpdiensten zoals politie en ambulance.
 • Is er een file op een weg met meer dan 2 rijstroken per richting, dan moeten de bestuurders die op de meest linkse rijstrook rijden zoveel mogelijk links rijden en de bestuurders die op de andere rijstroken rijden zoveel mogelijk aan de rechterkant gaan rijden.

Parkeren

 • Je mag je voertuig alleen aan de rechterkant van de weg parkeren. Dus in de rijrichting. Is het een straat met eenrichtingsverkeer dan mag je hem aan beide zijden parkeren.
 • De Duitse parkeerborden zijn vrijwel identiek aan de Nederlandse borden. Het enige bord dat anders is, is het Duitse bord dat aangeeft dat je mag parkeren op de stoep.
 • Als er zigzaglijnen op de rijbaan staan dan betekent dit dat dit een gebied is waar je niet mag parkeren of stil mag staan.
 • Het is verboden te parkeren naast een witte of gele streep en voor openbare gebouwen.

Alcohol en rijden onder invloed

 • Het maximaal toegestane alcoholpromillage wat je in je bloed mag hebben is 0,5 promille.
 • Bestuurders die nog geen 2 jaar hun rijbewijs hebben of jonger zijn dan 21 jaar mogen helemaal geen alcohol in hun bloed hebben, hier geldt een absoluut alcoholverbod.
 • Het is niet toegestaan te rijden onder invloed van drugs.

Bellen

 • Tijdens het autorijden is het niet toegestaan om een mobiele telefoon vast te houden.
 • Toegestaan is wel om handsfree te telefoneren.

Inhalen

 • Schoolbussen en lijnbussen die met een knipperlicht aangeven dat zij willen gaan stoppen bij een halte mogen niet worden ingehaald. Als de bus eenmaal is gestopt en stilstaat, dan mag je voorzichtig voorbijrijden. Voorwaarde is wel dat je in- of uitstappende passagiers niet hindert. Deze regel is ook geldig voor de tegemoetkomende passagiers op dezelfde rijbaan.
 • Een verkeersbord met een inhaalverbod geldt in Duitsland alleen als een verbod om voertuigen met meer dan 2 wielen in te halen. Met een auto mag je dus wel een motor inhalen, dit in tegenstelling tot Nederland waar dit niet mag. Een motor mag geen auto inhalen.
 • Voor campers zwaarder dan 3500 kg geldt hetzelfde inhaalverbod als voor vrachtwagens.
 • Maximumsnelheid Binnen de bebouwde kom is de maximumsnelheid 50 km/u, buiten de bebouwde kom is dit 90, op de snelweg geldt een adviessnelheid van 130 km/u. Op veel trajecten komen tegenwoordig verplichte maximumsnelheden voor die worden aangegeven.

Pech of ongeval op de weg

 • Belangrijk om te weten is dat het in Duitsland wettelijk verboden is om een voertuig die pech heeft langs de snelweg te repareren. Je mag dus bijvoorbeeld geen band verwisselen of een lamp vervangen. Je dient je voertuig te allen tijde te laten wegslepen naar een veilige plek.
 • Tijdens het autorijden is het niet toegestaan om een mobiele telefoon vast te houden.
 • Sinds 1 juli 2014 is het meenemen van een veiligheidsvest verplicht in Duitsland en als je bij pech of een ongeval het voertuig verlaat dan dien je een veiligheidsvest te dragen.

Rotondes

 • Nader je een rotonde en rijd je de rotonde op dan mag je geen richting aangeven. Verlaat je de rotonde dan geef je richting aan naar rechts.
 • Rijd je op een rotonde dan heb je voorrang op voertuigen die de rotonde op willen rijden. Dit wordt ook aangegeven door middel van verkeersborden.

Voorrang

 • Elke bestuurder van rechts heeft voorrang.
 • Dalend verkeer moet voorrang verlenen aan stijgend verkeer, maar op smalle bergwegen is de verwachting dat het voertuig dat het meest makkelijk kan terugrijden of uitwijken, voorrang verleent.

Wegwerkzaamheden

 • Zijn er wegwerkzaamheden en heb je een auto of combinatie, die inclusief buitenspiegels 2 meter of breder is, dan is het veelal verboden op de linkerrijstrook te rijden. Een rond wit verkeersbord met een rode rand waarop 2 meter wordt vermeld geeft dit verbod aan.